UMT大学成为美国国防采办大学(DAU)签订战略合作协议


       2008年9月27日弗吉尼亚阿灵顿UMT美国校总部消息:UMT大学成为美国国防采办大学(DAU)Excelerate项目的合作院校之一。

关于UMT与DAU合作项目,参见链接 www.umtweb.edu/dau.

关于DAU的Excelerate项目,参见链接
www.dau.mil/about-dau/partnerships.aspx 和www.dau.mil/about-dau/excelerate.asp.


学校概况